83 NOM-ready-woningen, waarvan 36 woningen 100% NOM

De appartementengebouwen aan de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom zijn nog in aanbouw, maar de contouren zijn al zichtbaar. De gebouwen wisselen af in vorm, hoogte en oriëntatie. Royale balkons, een halfverdiepte parkeergarage en een groene, parkachtige omgeving beloven dat het hier plezierig wonen wordt. Ook aan duurzaamheid is gedacht. 36 appartementen worden uitgevoerd als Nul-op-de-Meter appartement.

Het gaat om de eerste fase van een strip met zes appartementsgebouwen tussen de Guido Gezellelaan en het Groene Gordijn in Bergen op Zoom, waarvan de eerste twee met 83 sociale huurwoningen nu worden gerealiseerd. Woningcorporatie Stadlander heeft het project aanbesteed met een Design & Construct contract. Het is aan BAM Wonen om het ontwerp uit te werken met duurzaamheid, levensloopbestendigheid en maatschappelijke inpassing als belangrijkste pijlers.

NOM
‘De gebouwen klimmen met een bouwlaag per week de hoogte in’

Innovatieve aanpak
De werkwijze die Stadlander hierbij hanteert is behoorlijk innovatief. “Bij projecten als deze zoeken we naar partners die alles in huis hebben”, vertelt Peter Sandee, vastgoedontwikkelaar van Stadlander. “Aannemer, constructeur en installateur zitten dan vanaf het eerste uur aan tafel en gaan mee in het ontwikkeltraject. Vanaf de aanbesteding hebben zij om de twee weken overleg. Door naar elkaar te luisteren en kennis te delen, komt als vanzelf de beste prijs-/kwaliteitverhouding naar boven.”

36 NOM-woningen
Het is de ambitie om in het project minimaal 36 Nul-op-de-Meter (‘NOM’) appartementen te realiseren. “Hoogbouw biedt een beperkt dakoppervlak voor het plaatsen van PV-panelen”,  geeft Marco Verschoor, projectleider van BAM Wonen aan. “Hierdoor is het niet gelukt om alle 83 appartementen als NOM uit te voeren. Voor de woningen die geen eigen opwekking van elektriciteit hebben met PV-panelen, gebruiken we de term ‘NOM-ready’. Mochten er in de toekomst PV-panelen met een grotere capaciteit worden ontwikkeld, dan kunnen de woningen alsnog NOM worden gemaakt. De woningen die niet NOM zijn, zijn uitstekend geïsoleerd, all electric en voorzien van gasloze installaties die gebruikmaken van de aardwarmte.”

Tunnelgietbouwsysteem
De constructie van de gebouwen wordt opgetrokken met het tunnelgietbouwsysteem. “Tijdens de crisisjaren leek het tunnelgietbouwsysteem uit de bouwwereld verdwenen”, vertelt Verschoor. “De eenmalige kosten voor de tunnel zijn hoog. Hierdoor wordt het tunnelgietbouwsysteem pas rendabel bij grote aantallen woningen met relatief veel repetitie. Dat was in de afgelopen jaren niet aan de orde. Is de keuze voor het systeem eenmaal gemaakt, dan staat het garant voor een snelle ruwbouw. De gebouwen aan de Guido Gezellelaan klimmen met een bouwlaag per week de hoogte in.” 

NOM

Kostenbesparende oplossingen
Stadlander wordt voor haar aanpak beloond. De bijeenkomsten met de verschillende disciplines hebben gezorgd voor meerdere slimme oplossingen. Zo zou de dakrand aanvankelijk worden voorzien van metselwerk en de balkons van een plafond met beplating. “Door de opbouw van het plafond en het gevelmetselwerk te vervangen door minerale steenstrips konden zo’n drie tot vier handelingen worden bespaard”, vertelt Verschoor. “Dat maakt de bouwwijze een stuk eenvoudiger en het is slechts één van de optimalisaties. Als de woningen straks zijn opgeleverd, is Bergen op Zoom weer een klein beetje mooier geworden en zijn er 83 extra appartementen voor mensen met een krappe beurs.”  

i-project-infov3 Projectinfo

Tunnelbouw
Aan de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom verrijzen twee nieuwe, duurzame appartementengebouwen, met 83 woningen, in een groene omgeving. Opdrachtgever is woningcorporatie Stadlander. Aannemer BAM Woningbouw schakelde onder meer installatiebedrijf Beaujean & de Vos in, dat niet alleen de riolering, waterleiding en hemelwaterafvoeren aanbrengt, maar ook de vloerverwarming die op de warmtekrachtopwekking wordt aangesloten.

“We werken volgens een strakke planning en liggen op schema”, vertelt directeur Arjan van Nieuwkerk. “Het voordeel van tunnelbouw is dat de gehele installatie aangebracht dient te zijn voordat het beton gestort wordt. Dat vraagt wel om een nauwe afstemming tussen de diverse betrokken partijen. Dat werkt prima, er is veel overleg en de samenwerking is heel prettig.” Hij geeft aan dat net voor de bouwvak van afgelopen jaar met de bouwwerkzaamheden werd begonnen. “De gebouwen zijn in BIM uitgewerkt. Dat was voor ons nieuw; wij zijn deze uitdaging aangegaan en het is leuk om te zien dat dit gelukt is. Opleveren doen we naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar.”

NOM

Bouwinfo
Ontwikkelend aannemer BAM Wonen
Architect Spring Architecten, Rotterdam
Constructeur BAM Advies en Engineering Bunnik
Bouwsom circa € 10.500.000
Bouwperiode juli 2017 t/m 4e kwartaal 2018

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Spring Architecten